Účel teorie

  Otevřít obyvatelstvu (občanům) oči a ukázat, že je možné žít lépe a spokojeně

  Ukázat cestu občanům této země, že jimi vytvořené hodnoty nemusí končit v kapsách zlodějů a vydřiduchů

  Ukázat občanům, že zastaralý způsob života založený na námezdní práci je přežitek

  Ukázat občanům, že stát je vytvářen jejich názorem a mají právo ho kontrolovat a provádět změny například výměnou lidí, kteří se provinili svěřenému výkonu státní správy a realizaci práv a zájmů občanů, kteří je k výkonu činnosti delegovali/volili

  Ukázat občanům, že nemusí krmit zloděje a trestance, ale že jejich peníze jsou určeny pro potřeby občanů poctivých a čestných

  Ukázat občanům, že trest za páchání nepravostí může stihnout kohokoliv, kdo se proviní, bez ohledu na jeho postavení! Ve světě je to běžné, porovnejte západní Evropu či Spojené státy Každé provinění musí být potrestáno!

  Ukázat občanům, že mají právo hájit svůj život, zdraví a majetek všemi prostředky a nečekat na sílu útočníkova útoku a podle toho volit obranu!

  Ukázat občanům, že si stát svými daněmi platí za to, aby ho stát svými prostředky hájil, nikoliv aby za peníze daňových poplatníků hýčkal odsouzené bezpracným pobytem ve vězení se zajištěním všeho potřebného na náklady daňových poplatníků

  Ukázat občanům, že svoje schopnosti pracovat, myslet a využívat svých předností k legální obchodní činnosti je možné a výsledky takové práce, že patří vlastníkovi práce

  Ukázat občanům, že každý může být sám za sebe odpovědný a že vztahy nemohou být na úrovni otrocké závislosti námezdní práce, ale na principu vyváženého obchodního vztahu, kde jeho účastníci mají rovné vyjednávací možnosti pro realizaci obchodní transakce

  Ukázat občanům, že každý má právo na život a nikdo nemá právo omezovat práva druhých

  Ukázat občanům, že život může být krásný bez hyenismu, arogance, násilností, okrádání, zbabělosti a podvodů (pokud se však objeví, budou tvrdě trestány)

Znamená to tedy:

  Docílit rovnosti práv občanů

  Zajistit dostatek práce pro všechny

  Odstranit pijavice a příživníky, sající peníze daňových poplatníků, zdravotní pojistné atd…

  Nastolit vztahy mezi občany na principu obchodních vztahů

  Transparentnost všech podnikatelů – prezentace pod osobní identifikací

  Oprostit se od námezdních vztahů při prodeji „práce“

  Zrušit všechny právní normy legalizující okrádání občanů (včetně soukromých exekutorů…)

  Tvrdě trestat násilí, majetkové delikty, rozkrádání i úplatky

  Vytvořit banku ve vlastnictví i správě státu a s jeho garancí, která bude podporovat podnikání občanů, mít přiměřené poplatky i úroky. Ostatní (současné zahraniční) banky mohou působit jako konkurenční prostředí

  Zajistit pro občany jistotu zajištění ošetření a poskytnutí lékařské péče v nemoci

  Garantovat občanům právo na nemocenské dávky z nemocenského pojištění po celou dobu nemoci pojištěním ve správě a pod kontrolou státu. Nadstandardní pojištění mohou poskytovat komerční pojišťovny

  Poskytnout občanům jistotu zajištění po odchodu do důchodu