Účel teorie

 • Otevřít obyvatelstvu (občanům) oči a ukázat, že je možné žít lépe a spokojeně

 • Ukázat cestu občanům této země, že jimi vytvořené hodnoty nemusí končit v kapsách zlodějů a vydřiduchů

 • Ukázat občanům, že zastaralý způsob života založený na námezdní práci je přežitek

 • Ukázat občanům, že stát je vytvářen jejich názorem a mají právo ho kontrolovat a provádět změny například výměnou lidí, kteří se provinili svěřenému výkonu státní správy a realizaci práv a zájmů občanů, kteří je k výkonu činnosti delegovali/volili

 • Ukázat občanům, že nemusí krmit zloděje a trestance, ale že jejich peníze jsou určeny pro potřeby občanů poctivých a čestných

 • Ukázat občanům, že trest za páchání nepravostí může stihnout kohokoliv, kdo se proviní, bez ohledu na jeho postavení! Ve světě je to běžné, porovnejte západní Evropu či Spojené státy Každé provinění musí být potrestáno!

 • Ukázat občanům, že mají právo hájit svůj život, zdraví a majetek všemi prostředky a nečekat na sílu útočníkova útoku a podle toho volit obranu!

 • Ukázat občanům, že si stát svými daněmi platí za to, aby ho stát svými prostředky hájil, nikoliv aby za peníze daňových poplatníků hýčkal odsouzené bezpracným pobytem ve vězení se zajištěním všeho potřebného na náklady daňových poplatníků

 • Ukázat občanům, že svoje schopnosti pracovat, myslet a využívat svých předností k legální obchodní činnosti je možné a výsledky takové práce, že patří vlastníkovi práce

 • Ukázat občanům, že každý může být sám za sebe odpovědný a že vztahy nemohou být na úrovni otrocké závislosti námezdní práce, ale na principu vyváženého obchodního vztahu, kde jeho účastníci mají rovné vyjednávací možnosti pro realizaci obchodní transakce

 • Ukázat občanům, že každý má právo na život a nikdo nemá právo omezovat práva druhých

 • Ukázat občanům, že život může být krásný bez hyenismu, arogance, násilností, okrádání, zbabělosti a podvodů (pokud se však objeví, budou tvrdě trestány)

Znamená to tedy:

 • Docílit rovnosti práv občanů

 • Zajistit dostatek práce pro všechny

 • Odstranit pijavice a příživníky, sající peníze daňových poplatníků, zdravotní pojistné atd…

 • Nastolit vztahy mezi občany na principu obchodních vztahů

 • Transparentnost všech podnikatelů – prezentace pod osobní identifikací

 • Oprostit se od námezdních vztahů při prodeji „práce“

 • Zrušit všechny právní normy legalizující okrádání občanů (včetně soukromých exekutorů…)

 • Tvrdě trestat násilí, majetkové delikty, rozkrádání i úplatky

 • Vytvořit banku ve vlastnictví i správě státu a s jeho garancí, která bude podporovat podnikání občanů, mít přiměřené poplatky i úroky. Ostatní (současné zahraniční) banky mohou působit jako konkurenční prostředí

 • Zajistit pro občany jistotu zajištění ošetření a poskytnutí lékařské péče v nemoci

 • Garantovat občanům právo na nemocenské dávky z nemocenského pojištění po celou dobu nemoci pojištěním ve správě a pod kontrolou státu. Nadstandardní pojištění mohou poskytovat komerční pojišťovny

 • Poskytnout občanům jistotu zajištění po odchodu do důchodu